Doradztwo zawodowe w czasach kwarantanny

///
Doradztwo zawodowe w czasach kwarantanny
19 maj '20

U jednych byłaby to innowacja – u nas zmiana procesowa. Ze względu na pandemię, przeprogramowaliśmy nasze myślenie o funkcjonowaniu Biura Promocji i Przedsiębiorczości, które w WSZIB pełni funkcję Biura Karier. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić dla naszych studentów dodatkowe funkcjonalności dostępne on-line

Nasze unikalne systemy intranetowe zintegrowane z MS Teams pozwoliły na uruchomienie niestandardowej usługi. Jest to zdalne doradztwo zawodowe, które dedykujemy tym studentom, którzy kończą swoją przygodę w WSZIB i przygotowują się do obrony pracy dyplomowej. Każdy WSZIBERS może skorzystać z diagnozy swoich kompetencji oraz poznać mocne i słabe strony. Niewątpliwe ułatwia to naszym absolwentom start na rynku pracy!

My wiemy jak!


Skip to content