Czwartki matematyczne

///
20 lis '08

Zapraszamy na czwartki matematyczne!! Zajęcia, które wyjaśnią wszystko to, z czym nie dajesz sobie na co dzień rady. Dokształcanie (bezpłatne) poprawadzi znakomity matematyk- dr Stanisław Burys. Są dwa cele ich organizacji: pierwszy i najważniejszy to możliwość cotygodniowej pomocy w matematyce, tym studentom, którzy mają z nią jakieś bieżące kłopoty. Odnosi się to w szczególności do studentów informatyki, którzy mają sporo matematyki w programie studiów. Cel drugi to odczyty (wykładowcy lub studentów) na określone tematy zaproponowane przez studentów, zarówno popularyzatorskie, jak i rozszerzające lub pogłębiające wiadomości studentów (np. całki, rachunek prawdopodobieństwa).Zajęcia odbywają się w czwartki od godz. 18.00 do 19.30 w sali 212 budynku przy Al. Kijowskiej 14.Skorzystaj! Zapraszamy!


Skip to content