Biznes przy kawie

///
22 lut '10

W ramach „Biznesu przy kawie” odbyło się w WSZiB spotkanie osób i przedsiębiorców poszukujących finansowania zewnętrznego dla realizacji własnych pomysłów biznesowych wraz z inwestorami, praktykami i ekspertami oraz przedsiębiorcami, którzy wybrali taką ścieżkę zewnętrznego fianasowania rozwoju.


Skip to content