AKREDYTACJA

///
11 sty '99

Uczelnia uzyskała akredytację programu licencjackiego na kierunku Zarządzanie i Marketing przyznaną przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Tym samym WSZiB dołączyła do elitarnego grona czterech najlepszych wyższych zawodowych szkół biznesu w Polsce. Dodatkowych informacji szukaj na stronie http://www.semforum.org.pl


Skip to content