AKREDYTACJA dla kierunku „FiB”

///
20 lis '01

W dniach 19 i 20 listopada br. odbyła się wizytacja komisji akredytującej kierunek Finanse i Bankowość. Jeżeli WSZiB ją otrzyma to będziemy drugą w Polsce Uczelnią która będzie ją posiadać na tym kierunku, a jedyną, która będzie miała dwie akredytacje Kierunku Studiów. Gościliśmy w tych dniach komisję akredytacyjną w składzie Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Prof. dr hab. Marcin Bielski, Prof. dr hab. Władysław Balicki.


Skip to content