Absolwentka WSZiB w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego

///
Absolwentka WSZiB w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego
14 paź '20

Z dumą i radością informujemy, że nasza Absolwentka Pani mgr Agnieszka Oleksy rozpoczęła studia III stopnia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pani Oleksy będzie się kształcić w dyscyplinie ekonomia i finanse na kierunku Finanse i Rachunkowość, a temat pracy doktorskiej będzie dotyczył wyceny przedsiębiorstw.

Pani mgr Agnieszka Oleksy ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Brała czynny udział w pracach naukowych, pod czujnym okiem Promotora Pana Prodziekana Wydziału Zarządzania, Finansów i Informatyki dr Artura Figurskiego. Jest współautorką artykułów naukowych publikowanych w Zeszytach Naukowych WSZiB.

Życzymy Pani mgr Agnieszce Oleksy powodzenia oraz sukcesów w rozwoju naukowym!


Skip to content