25 tys. zł za EUROGRĘ

///
3 kwi '03

25 tys. zł to główna nagroda w konkursie na napisanie gry komputerowej „Z megabajtami dookoła Europy”. Konkurs skierowany jest do osób, które potrafią pisać interaktywne gry komputerowe, a przy tym interesują się Unią Europejską. Eurogra ma być dostosowana dla użytkowników powyżej 15. roku życia. Powinny znaleźć się w niej elementy, takie jak: historia powstania i rozwoju UE, wiedza o krajach członkowskich Unii (położenie i walory geograficzne, ludność, obyczaje, gospodarka, charakterystyka polityczna), umiejętność poruszania się wśród podstawowych zagadnień prawa (migracja, praca, bezpieczeństwo), integracja nowych krajów członkowskich Unii. Prace konkursowe należy składać do 20 maja na adres: Polska Agencja Informacyjna S.A., Al. Stanów Zjednoczonych 53, pok. 133 lub 126, 04-028 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – Eurogra”. Rozstrzygnięcie konkursu 31 maja. Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://www.pai.pl/eurogra


Skip to content