Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kwalifikacje Absolwenta:

Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy, poznają systemy motywowania pracowników, metody organizacji i zarządzania oraz organizowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżerów do spraw personalnych w różnego rodzaju firmach, gdzie zajmować się będą zatrudnianiem nowych pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem systemów motywacyjnych dla pracowników i doradzaniem w bieżącym zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego szczebla.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w działach osobowych przedsiębiorstw, w firmach doradztwa personalnego i head hunterskich, w instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz w organizacjach związkowych. Ponadto, zdobyta wiedza i umiejętności w ramach studiów na tej specjalności pozwalają Absolwentom na wykonywanie zadań mediatorów, czy też ekspertów w negocjacjach pracowniczych.

Powrót na górę strony