Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem

Kwalifikacje Absolwenta:

Celem specjalności Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem jest przede wszystkim kształcenie w zakresie wiedzy menedżerskiej i podejmowania decyzji wyznaczających kierunek rozwoju organizacji. Specjalność ta przygotowuje kadry kierownicze dla przedsiębiorstw i administracji, a także firm konsultingowych a nawet organizacji non-profit. Absolwenci specjalności posiadają wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami. Posiadają także specjalistyczne przygotowanie w zakresie analizy strategicznej oraz formułowania strategii, jej implementacji i kontroli  wdrażania.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci mogą pełnić funkcje analityków i planistów, projektantów systemów zarządzania i kierowników przedsięwzięć w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz organizacjach non-profit. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia mogą pracować na najwyższych stanowiskach menedżerskich a także funkcjonalnych. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wykonywanie wolnego zawodu konsultanta w krajowych oraz zagranicznych firmach doradczych.

Powrót na górę strony