Studia Podyplomowe

 Oferta studiów podyplomowych - rekrutacja na semestr zimowy 2017/18!

Finanse i prawo

Finanse samorządowe w praktyce
Finanse i podatki - grupa utworzona - wolne miejsca na studia od października!
Prawo dla menedżera
Rachunkowość - grupa utworzona - wolne miejsca na studia od października!
Finansowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie

Lean Sigma Expert for Services współorganizowane z firmą LUQAM
Akademia menedżera (studia menedżerskie) - grupa utworzona - wolne miejsca na studia od października! 
Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 współorganizowane z firmą LUQAM - rekrutacja trwa do 15.10.2017!
Automotive Quality Expert - współorganizowane z firmą LUQAM  - grupa utworzona - rekrutacja trwa do 15.10.2017!
Lean Sigma Academy - współorganizowane z firmą LUQAM grupa utworzona - rekrutacja trwa do 15.10.2017!

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności - współorganizowane z firmą LUQAM rekrutacja trwa do 15.10.2017!
Strategie zakupowe i sourcing - współorganizowane z firmą LUQAM grupa utworzona - rekrutacja trwa do 15.10.2017!
TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce - współorganizowane z firmą LUQAM
Project Management - współorganizowane z firmą LUQAM 
Zarządzanie w oświacie -  grupa utworzona - brak wolnych miejsc!
Zarządzanie produkcją w praktyce - współorganizowane z firmą LUQAM 

Ochrona zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia - grupa utworzona - wolne miejsca na studia od października!

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Coaching - rekrutacja zakończona
Psychologia wpływu i komunikacja perswazyjna w biznesie i przywództwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja zakończona

Bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie

Informatyczne

Specjalista baz danych SQL Server - rekrutacja zakończona
Data Scientist - rekrutacja zakończona
Programista platformy .NET - rekrutacja zakończona

Marketing

Marketing terytorialny
Zarządzanie komunikacją marketingową i medialną

Rynek nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Wycena nieruchomości

Powrót na górę strony