Regulamin usług – Centralny Punkt Logowania

///

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania

§ 1

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych. Logowanie do tych usług następuje za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania WSZiB w Krakowie, za pomocą konta uczelnianego WSZiB w Krakowie.

§ 2

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych.

§ 3

 1. W trakcie logowania do usługi zewnętrznej zazwyczaj konieczne jest przekazanie wybranych danych dotyczących konta użytkownika, takich jak adres mailowy, status w ramach Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (pracownik, wykładowca, student i absolwent), nazwisko, imię.
 2. Przed przesłaniem danych użytkownik jest pytany o zgodę, która może być wydana jednorazowo lub na stałe.
 3. Przed zalogowaniem do usługi użytkownik może sprawdzić Politykę Prywatności dotyczącą danej usługi.
 4. Użytkownik logując się do usługi zewnętrznej, wyraża tym samym zgodę na przekazywanie danych danemu Usługodawcy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne dla skutecznego zalogowania się do usługi zewnętrznej przez danego Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.
 6. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie działa w roli zaufanego pośrednika przy przekazaniu danych Użytkownika do Usługodawcy, będącego Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, dlatego też Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie nie odpowiada za proces przetwarzania danych osobowych w usłudze. Ewentualne zapytania o proces przetwarzania, realizację praw Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Usługodawcy świadczącego daną usługę zewnętrzną.
 7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie informuje, iż w związku z faktem, iż dany Usługodawca świadczący usługę zewnętrzną może posiadać siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podane przez niego dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 1 mogą być przekazywane do państwa trzeciego celem świadczenia usługi zewnętrznej przez ww. Usługodawcę. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie informuje, iż wykaz państw trzecich, terytoriów i określonych sektorów w państwie trzecim oraz organizacji międzynarodowych, co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni, stopień ochrony lub jego brak, jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej Komisji dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/index_pl.
 8. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie informuje, iż dane osobowe Użytkownika w związku z logowaniem do usługi zewnętrznej będą przekazywane Usługodawcy przez cały okres członkostwa Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, jednak nie dłużej niż do chwili utraty przez Użytkownika statusu wskazanego w ust. 1.

§ 4

 1. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, tj. pracy lub studiów.
 2. Użytkownik musi przestrzegać ew. dodatkowych ograniczeń opisanych na stronach usług, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.
 3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
 4. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.

§5

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.12.2021 r..

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content