Procedura zarządzania tożsamością

///

Procedura zarządzania tożsamością w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na potrzeby udziału w Federacji PIONIER.Id

Konto użytkownika systemów IT dostępnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie służy uwierzytelnieniu we wszystkich usługach wewnętrznych WSZiB w Krakowie oraz usług podmiotów zewnętrznych (np. Microsoft), które są dostępne dla użytkowników WSZiB w Krakowie.
Konto użytkownika WSZiB podlega zasadom zawartym w regulaminach użytkowania usług IT w WSZiB w Krakowie.
Konto upoważniające do logowania w usługach zewnętrznych jest kontem użytkownika systemów IT dostępnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Konto jest zakładane na następujących zasadach:

Pracownicy i Wykładowcy WSZiB w Krakowie

  1. Konto zakładane jest przy zatrudnianiu pracownika, chyba, że osoba zatrudniana posiadała już konto w systemach WSZiB w Krakowie na podstawie innych umów. Ważność konta pracownika wyznacza okres trwania umowy o pracę.
  2. Aktywacji konta następuje z chwilą jego założenia.
  3. Dane dotyczące logowania posiadacz konta otrzymuje w dziale IT WSZiB w Krakowie, pok. 415 w budynku przy al. Kijowskiej 14.
  4. Otrzymane hasło powinno być zmienione przez pracownika w jak najkrótszym czasie.

Studenci

  1. Konto, zakładane jest automatycznie na podstawie danych w systemie SUSZI w momencie awansu Kandydata na Studenta.
  2. Konto studenta nie wygasa nigdy, chyba, że Student zwróci się o jego usunięcie i nie będzie to w sprzeczności z innymi obowiązującymi przepisami.

Absolwenci

  1. Absolwenci mają możliwość bezterminowego użytkowania konta, jednak zakres dostępnych usług ograniczony jest jedynie do portali intranetowych WSZiB w Krakowie.

Resetowanie hasła

Użytkownik powinien zmieniać regularnie hasło do posiadanego konta, gdyż podlega ono regułom ważności haseł.
Wygaśnięte te hasło można zmienić poprzez jego zresetowanie.

Resetowanie hasła jest możliwe:

  • dla wszystkich użytkowników systemów WSZiB w Krakowie poprzez link „Nie pamiętam hasła” na stronie do zmiany hasła, jeśli użytkownik wcześniej zarejestrował w systemie adres e-mail. Aby skorzystać z tej możliwości należy pamiętać również swój login (nazwę konta);
  • dla studentów i absolwentów na helpdesku, parter al. Kijowska 14, Kraków;
  • pracownicy i wykładowcy WSZiB w Krakowie mogą dokonać zmiany hasła kontaktując się z działem IT WSZiB w Krakowie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content