NOWY SKŁAD SAMORZˇDU STUDENCKIEGO

///
14 kwi '00

Dnia 13 kwietnia 2000 roku odbyły się wybory do Samorz±du Studentów WSZiB Przewodniczącym został Grzegorz Tyrpa Z-ca przewodnicz±cego Marcin Kiwic Przewodniczączymi komisji tematycznych zostali Komisja dydaktyczno-naukowa: Marcin Kowalski. Komisja informacyjna: Beata Dużyk Komisja kulturalna: Jerzy MikusPowstała również Komisja kontaktów zagranicznych, której przewodniczącą została Magdalena Olszewska


Skip to content