Regulamin wolontariusza

///

Regulamin wolontariusza Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 1. W Finale bierze udział każdy, kto posiada identyfikator wydany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym Finałem WOŚP.
 3. Dopuszcza się zbiórki pieniężne w innym terminie tylko za odrębną pisemną zgodą otrzymaną z Fundacji WOŚP.
 4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w miejscowości swojego zamieszkania.
 5. Każdy wolontariusz otrzymuje identyfikator i skarbonkę, która upoważnia go do zbierania pieniędzy.
 6. Zgodnie z nadesłaną instrukcją wolontariusz sam montuje i zabezpiecza swoją skarbonkę (zgodnie z instrukcją Fundacji) chyba, że otrzyma ją ze sztabu już złożoną.
 7. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając od drzwi”.
 8. Wolontariusz lub wolontariusze niepełnoletni kwestują tylko pod warunkiem, że towarzyszy im osoba pełnoletnia.
 9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę w ciągu 48 godzin od zakończenia zbiórki, w miejscu do tego wyznaczonym – miejscu publicznego rozliczenia (stacja telewizyjna, redakcja gazety, radia etc.), lokalny sztab, który publicznie przelicza pieniądze, lokalny oddział jakiegokolwiek banku, oddział Poczty Polskiej lub Biuro Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 10. Wolontariusz zobowiązany jest do pisemnego rozliczenia swojej zbiórki tj. przesłania do biura Fundacji ksera dowodu wpłaty z wyraźnie podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz numerem identyfikatora.
 11. Termin pisemnego rozliczenia podany jest na ankiecie w rubryce „Rozliczenie”.
 12. Pod żadnym pozorem nie można z puszki wyciągać jej zawartości.
 13. Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę.
 14. Wolontariusz tylko w miejscach wyznaczonych i do tego przygotowanych otwiera publicznie swoją puszkę.
 15. Jeśli są ku temu możliwości, pomaga wspólnie przeliczyć całą zawartość.
 16. W interesie wolontariusza jest otrzymanie pokwitowania za zdaną puszkę.
 17. Wolontariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby na formularzu „rozliczenie” znalazła się kwota zebranych pieniędzy.
 18. Dopuszcza się, aby w ciągu trwającej zbiórki wolontariusz wymienił zapełnioną puszkę na nową pustą w lokalnym sztabie.
 19. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
 20. Wolontariusz całkowicie odpowiada za swe czyny.
 21. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji a nie w jej imieniu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content