Komunikacja w biznesie i public relations

CELE SZKOLENIA

Prezentacja metod i technik, za pomocą których przedsiębiorstwo może wywierać pożądany wpływ na otoczenie i własnych pracowników (wzbudzając ich poczucia tożsamości z firmą). Poznanie sposobów podnoszenia efektywności komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, zwłaszcza pomiędzy kierownictwem i pracownikami. Zdobycie umiejętności kształtowanie procesów identyfikacji firmy wobec otoczenia. CZAS TRWANIA

Dwa dni

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
  • Co to jest Public Relations - podstawowe pojęcia i definicje. Public Relations jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa.
  • Public Relations w systemie komunikowania się firmy z otoczeniem oraz własnymi pracownikami. Zewnętrzna i wewnętrzna funkcja Public Relations.
  • Public Relations jako funkcja zarządzania przedsiębiorstwem oraz główny instrument tzw. issue management.
  • Public Relations jako czynnik wspierający strategię marketingową firmy. Sposoby komunikowania się przedsiębiorstwa z klientami i konsumentami.
  • Public Relations jako narzędzie kreowanie wizerunku (Corporate Image) oraz tożsamości (Corporate Identity) firmy. Planowanie i wdrażanie procesów identyfikacji firmy wobec otoczenia. Wizerunkotwórcza rola pracowników.
  • Rola procesów komunikacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa. Komunikacja pionowa i pozioma. Kształtowanie w przedsiębiorstwie kanałów przepływu informacji.
  • Media Relations - budowanie kontaktów z prasą, radiem i telewizją. Informacyjne i pozainformacyjne sposoby oddziaływania na mass media.
  • Public Relations w sytuacjach kryzysowych.
METODY SZKOLENIA

Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe.


Powrót na górę strony