„ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”

///
„ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”
28 mar '17
 W dniu 6 kwietnia r. w WSZiB odbył się wykład pt.:  „ZUS dla Studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”, który realizowany był w ramach Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem (NZB). 
Zainteresowani zdobyli wiedzę m.in. o tym:
Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne
Jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne trzeba płacić w zależności od rodzaju umowy ( zlecenie, o dzieło, o pracę)
Czym różnią się poszczególne umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)
Jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne
Jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej
Jakie składki płaci przedsiębiorca
Kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej
Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej
Czym jest umowa uaktywniająca dla Niań
Jak można załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP, PUE)
Wykład realizowany był wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem było zwiększenie wiedzy słuchaczy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zachęcenie ich do długoterminowego oszczędzania, w szczególności na przyszłą emeryturę.
Dzękujemy za liczne przybycie.
 

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content