Znowu najlepsi!

///
13 gru '07

W najbardziej obiektywnej ocenie jakości kształcenia jakim są Stypendia Ministra 10 X 2007r nasza uczelnia zajęła pierwsze miejsce wśród 451 szkół wyższych. 20 naszych studentów otrzymało te prestiżowe stypendia – każde po 1. 300 zł przez 10 miesięcy. Serdecznie gratulujemy.Stypendia przyznawane są za wysokie wyniki w nauce i aktywność na rzecz środowiska uczelnianego.Jutro także Ty możesz być beneficjentem tego najwyższego wyróżnienia studenta.


Skip to content