Złóż wniosek o Sapere Auso

///
6 paź '08

Zachęcamy dobrych i aktywnych studentów do składania wniosków stypendialnych do fundacji Sapere Auso „Małopolska Fundacja Stypendialna” na rok akademicki 2008/2009. Wysokość stypendium to 450 zł brutto miesięcznie. Wielu naszych studentów było już jego beneficjentami i to od początku istnienia fundacji.Stypendia zostaną przyznane w kategoriach:*Stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe* Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczneO stypendium może ubiegać się student, który uzyskał w roku akademickim 2007/2008 średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz wykazał się szczególnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. W przypadku studentów I roku brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów końcowo-rocznych na świadectwie dojrzałości (bez ocen z matury).Termin składania wniosków upływa z dniem 27 października.więcej informacji na:http://www.sapereauso.org/programy.htmlZapraszamy!


Skip to content