Zawieszenie zajęć dydaktycznych

///
Zawieszenie zajęć dydaktycznych
11 mar '20

W związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i zarządzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Bankowości w Krakowie podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia, II stopnia, zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, a także studiach podyplomowych.

Zawieszenie zajęć obowiązuje od 12 marca do 25 marca 2020 r. włącznie.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad funkcjonowania uczelni w okresie 12-25 marca 2020 r. przekazane zostaną w Zarządzeniu Rektora WSZiB, które niebawem zostanie podane do publicznej wiadomości.

Zaleca się korzystanie z wewnętrznego systemu zarządzania Uczelnią (SUSZI) oraz strony www.wszib.edu.pl, gdzie będą na bieżąco umieszczane informacje o aktualnej  sytuacji.

Z wykładowcami można kontaktować się poprzez system intranetowy SUSZI.

Rekrutacja Uczelni w tym okresie pracuje od pon. do pt. w godz: 10:00 – 15:00.

https://wszibk.bip.gov.pl/akty-prawne-zarzadzenia-rektora-wszib/zarzadzenia-rektora-wszib.html


Skip to content