Zarządzanie w ochronie zdrowia – studia dofinansowane z EFS

///
19 lip '12

Rozpoczęliśmy rekrutację  na studia podyplomowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego „Zarządzanie w ochronie zdrowia”. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.podyplomowe.wszib.edu.pl w zakładce Kierunki Studiów – Zarządzanie w ochronie zdrowia- studia dofinansowane z EFS. Uczestnikami studiów mogą być pracownicy podmiotów leczniczych należących do kadry zarządzającej (tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy etc.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. Zapraszamy!


Skip to content