Zapytanie ofertowe dt. zakupu sprzętu komputerowego

///
Zapytanie ofertowe dt. zakupu sprzętu komputerowego
16 mar '21

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zwraca się z zaproszeniem złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego wg poniższej specyfikacji. Zakup będzie realizowany w części w ramach programu „Przedsięwzięcie pt. Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://wszibk.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe-wszib/zapytanie-ofertowe-na-zakup-komputerow.html

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z treścią zapytania. Odpowiedzi na zapytanie można składać do dnia 23.03.2021 r. do godz. 15:30.

Informacja o wyborze dostawcy

W dniu 24 marca br. odbyło się posiedzenie komisji wyboru ofert w ramach postępowania zakupowego dotyczącego programu pn. „Przedsięwzięcie pt. Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” Ministerstwa Edukacji i Nauki”. Oferty złożyły następujące podmioty:

  1. IT Busienss Group sp. z o.o.
  2. NKK System
  3. QuadPro sp. z o.o.

Wybrano ofertę firmy QuadPro Sp. z o.o. jako spełniającą wszystkie kryteria zapytania. Cena oferty QuadPro Sp. z o.o. to 173 530,00 zł netto.


Skip to content