Zamówienia publiczne

///
18 Maj '07

18 maja odbyło się Seminarium naukowe nt zamówień publicznych. W panelu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych. Organizator: WSZIB w Krakowie.