X Międzyszkolny Festiwal Informatyczny

///
X Międzyszkolny Festiwal Informatyczny
13 mar '17
10 marca w Krakowskim Parku Technologicznynm odbyła się już 10. edycja Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego „Projekt Na Szóstkę” organizowanego przez Zespół Szkół Łączności w partnerstwie z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Fundacją Instytut MikroMakro.
Konkurs został objęty patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego – Pana Józefa Pilcha, Prezydenta Miasta Krakowa – Pana Jacka Majchrowskiego; Małopolskiego Kuratora Oświaty – Pani Barbary Nowak oraz Rektora WSZiB –  prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego.
Laureatem I miejsca i jednocześnie nagrody publiczności został uczeń ZSŁ w Krakowie, Cezary Fąfara z projektem Π3D – PROJEKTOR HOLOGRAMÓW 3D.
 
Podczas tego wydarzenia Dyrektor ZSŁ, Pan Antoni Borgosz wręczył Medal Jubileuszowy za zasługi dla Zespołu Szkół Łączności Panu prof. dr hab. inż. Włodzimierzowi Roszczynialskiemu.
Serdzecznie dziękujemy i gradulujemy zwycięscom.

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content