Wyróżnienie dla członków naszego Koła Naukowego KEWiNS w konkursie FOR

///
26 paź '14
Julia Karcz i Paweł Ryndak - Członkowie Kongresu Ekonomii Wolnorynkowej iNauk Społecznych działającego przy WSZiB zostali wyróżnieni w konkursieorganizowanym przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i w dniach 7-9listopada 2014 wezmą udział w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza.Wyróżnione osoby zgłosiły prace w formie artykułów prasowych na temat:"Inwestycje pod publiczkę w Polsce – studium przypadku". NazwiskaLaureatów miejsc I, II i III zostaną ogłoszone podczas seminarium.Ten sukces potwierdza, że WSZiB kształci na najwyższym poziomie i należydo liderów uczelni niepublicznych w Polsce (przedstawiciele WSZiB sąjedynymi reprezentantami sektora prywatnego).

Skip to content