Wykłady prof. Sivaka

///
17 lis '06

17 listopada br prof. Rudolf Sivak, dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomii w Bratysławie rozpoczyna w WSZiB cykl wykładów o finansach publicznych i finansach firm. Profesor jest Przewodniczącym Rady Naukowej Wydziału Ekonomii, specjalistą w zarządzaniu ryzykiem i autorem oraz współautorem wielu projektów badawczych.


Skip to content