Wykład prof. Leszka Balcerowicza

///
Wykład prof. Leszka Balcerowicza
5 mar '14

20 marca odbył się  wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza, pt. „Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy”.   Spotkanie zorganizowało   Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 
Prof. Balcerowicz odpowiedział m.in. na pytania: Dlaczego socjalizm musiał upaść? Jak przebiegały w Polsce przemiany ustrojowe zapoczątkowane 25 lat temu? Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed polską gospodarką? Dużo czasu poświęcił na omówienie sytuacji Ukrainy i wyzwań, które stoją przed tym państwem.
Na wykładzie gościliśmy 300 osób.

http://www.biztok.pl/opinie/balcerowicz-putin-nie-wygra-rosja-bedzie-sie-staczac_a15705

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content