Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczelnianego WSZiB

///
Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczelnianego WSZiB
18 maj '11

Uprzejmie informuję do godz. 14-tej 17 maja (wtorek) wpłynęło jedno kompletne i ważne zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Samorządu. W tej sytuacji zgodnie z par 14 pkt. 20 nie będą przeprowadzone wybory Przewodniczącego. Zostaje nim zgodnie z regulaminem studentka II roku Wydziału Zarządzania i Informatyki Magdalena BOGDANOWICZ.

Równocześnie potwierdzam termin zebrania w dniu 25 maja 2011 godz. 11:45 w sali 13 K na którym zostanie:

 – przedstawiony plan pracy Samorządu,

– przedstawione nazwiska funkcyjnych łącznie z prezentacją V-ce Przewodniczącego

– uchwalony nowy Regulamin Samorządu WSZiB

 

Gorąco proszę o liczną obecność gdyż dyskusja studencka nad przedstawionym programem ma istotne i ważne znaczenie dla przyszłości Państwa i Uczelni.

 

Galeria


Skip to content