WSZiB uczelnią liderów!

///
7 maj '12

W dniu 2 maja 2012r. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie tytuł „Uczelnia Liderów 2012”.

Wyróżnienie to przyznawane jest uczelniom wyższym, które dobrowolnie poddadzą się procedurze certyfikacyjnej i wykażą, że podejmują wysiłki na rzecz kształcenia dopasowanego do rynku pracy. Certyfikat jest potwierdzeniem, że WSZiB łączy dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, akcentując przy tym potrzebę prowadzenia studiów, które przygotowują absolwenta do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie.

Konkurs „Uczelnia Liderów” organizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.


Skip to content