WSZiB sygnatariuszem „Paktu dla Horyzontu 2020”

///
1 lip '14

W dniu 26 czerwca br. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie sygnowała „Pakt dla Horyzontu 2020”, mający mobilizować polskie zespoły badawcze do sięgania po środki z programu finansowania badań i innowacji w Unii Europejskiej. Pakt zawiera deklarację stworzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego systemu wspierania instytucji naukowych i naukowców, podejmujących wysiłek konkurowania o międzynarodowe granty badawcze. Pakt ma zapewnić bliższe współdziałanie MNISW, uczelni oraz agencji rządowych. Sygnowanie Paktu przez WSZiB jest kolejnym potwierdzeniem aktywnego udziału Uczelni w inicjatywach środowiska naukowego.


Skip to content