WSZiB sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

///
WSZiB sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
3 cze '22

W dniu 2 czerwca 2022 roku w trakcie konferencji „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rektor prof. zw. dr hab. inż.  Włodzimierz Roszczynialski  w imieniu WSZiB podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Sygnowanie tego  dokumentu oznacza dobrowolne zaangażowanie się naszej Uczelni  w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także w rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.Skip to content