Wsparcie dla studentów z Ukrainy

///
Wsparcie dla studentów z Ukrainy
25 lut '22

W związku z zaistniałą trudną sytuacją na Ukrainie, przypominamy, że Studenci  – Cudzoziemcy mają możliwość pozyskania doraźnego wsparcia finansowego od Uczelni w postaci zapomogi. Pomoc na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą otrzymać Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 lub później. Kwota jednorazowej zapomogi wynosi do 2000 zł. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem stypendiów: telefonicznie 12 635 68 48 lub za pośrednictwem SUSZI.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu wniosku o przyznanie zapomogi.

Przypominamy również, że w razie potrzeby Studenci mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego oferowanego przez współpracującego z Uczelnią terapeutę.

Jesteśmy z Wami!


Skip to content