Ważne funkcje akademickie w UEK dla wykładowców naszej Uczelni

///
20 maj '16

W dniu 18 maja 2016 r.  dokonano wyboruDziekana i Prodziekanów Wydziału Finansów UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie na kadencję 2016 – 2020.

Dziekanem elektem został wybrany Prof. dr hab. MariuszAndrzejewski, a  prodziekanem ds. studenckich  dr hab. MałgorzataKożuch

Serdecznie gratulujemy


Skip to content