Warsztaty dla maturzystów w Proszowicach

///
13 Lis '19
Warsztaty dla maturzystów w Proszowicach

12.11.2019 w Zespole Szkół w Proszowicach przeprowadziliśmy warsztaty pt. „Co to jest talent i co oznaczało słowo talent w czasach starożytnych?
Uczestnicy warsztatu mieli okazję symbolicznie przekonać się „ ile wart jest talent …”.Jednym z zadań było określenie co składa się na talent i co to są : zdolności, umiejętności i zainteresowania. Każdy mógł określić swoje predyspozycje.
Wykorzystana została również  „ Mapę Karier” – darmowe interaktywne narzędzie” (www.mapakarier.org) pomocne do budowania bazy o zawodach i rynku pracy.