Targi pracy

///
5 Paź '07
Targi pracy

2 października 2007 odbyły się w naszej uczelni Targi Pracy OHP „Otwarci na wyzwania”. Honorowy patronat nad targami objął Wojewoda Małopolski Maciej Klima. Na targach wystwiło sie 20 pracodawców, można było też wziąć udział w wykładach otwartych. GaleriaGaleriaGaleriaGaleria