Superliga Informatyki

///
31 Maj '06
Superliga  Informatyki

Po raz pierwszy klasyfikowani od razu – na czele stawki uczelni kształcących informatyków! Patrz:&8221;Polityka&8221; z 3 czerwca 2006, strona 75!Galeria