Stypendium Rektora WSZiB

///
6 lis '12

Zgodnie z zapowiedzią, JM  Rektor ufundował stypendium dla najstarszego studenta, który rozpoczął  studia w październiku 2012 roku.

Stypendium to otrzymuje pani Zofia Miechowicz- jest to zniżka 50 % w czesnym przez cały okres studiów!
Gratulujemy Pani Zofii!
 
W nowej edycji studiów – od lutego 2013 roku Rektor WSZiB także funduje stypendium dla najstarszego studenta! Będzie to również połowa  czesnego przez okres całych studiów! O innych promocjach piszemy na stronie rekrutacji.


Skip to content