Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

///
9 sty '14

Absolwent  Informatyki w WSZiB, kontynuujący studia na AGH – Maciej Golik – uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Fakt ten potwierdza wysoką jakość nauczania na kierunku Informatyka w naszej uczelni.
Panu Maciejowi – gratulujemy!


Skip to content