Stypendia wręczone!

///
10 gru '01

Zakończyliśmy tegoroczną akcję przyznawania i wypłacania stypendiów i nagród.Wypłacono: 2 stypendia Ministerstwa Edukacji Narodowej na ogólną kwotę 8500 zł101 stypendiów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na ogólną kwotę 84 375 zł270 stypendiów socjalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej na ogólną kwotę 219 700 zła także nagrody Rektora dla 282 osób za wyniki w nauce i promocję szkoły na kwotę 70 750 zł.Tak więc 654 osoby otrzymały stypendia i nagrody na łaczną kwotę 383 325 zł.Serdecznie gratulujemy!


Skip to content