Stypendia w WSZiB – podsumowanie 2021

///
Stypendia w WSZiB – podsumowanie 2021
20 sty '22

Stypendia WSZiB to całoroczne wsparcie finansowe dedykowane studentom pragnącym inwestować we własny rozwój oraz kształcenie.

Bogata oferta stypendialna umożliwiła w poprzednim roku bezpłatną naukę znacznej grupie naszych słuchaczy. Łącznie w 2021 roku z różnych form wsparcia dla studentów w naszej Uczelni skorzystało ponad 1000 osób na łączną kwotę 3 044 000 zł. To o 453 000 zł więcej niż w roku 2020. Należy podkreślić rosnącą rolę zapomogi, jako istotnego instrumentu wsparcia finansowego studentów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jednorazowo tytułem zapomogi można otrzymać do 2000 zł.

Na poszczególne rodzaje świadczeń w 2021 r. przeznaczono:

Stypendium Rektora: 1 666 000 zł

Stypendium socjalne: 1 036 000 zł

Zapomoga: 163 000 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 179 000 zł

Ponadto, przedsiębiorczych studentów naszej Uczelni Rektor nagrodził stypendiami finansowanymi ze środków Uczelni w postaci stypendium dla aktywnych studentów. Powyższe wyróżnienie w 2021 r. otrzymało 48 osób na łączną kwotę 31 320 zł.

Więcej informacji na temat stypendiów w WSZiB oraz zasad ich przyznawania znajdziesz poniżej:

www.wszib.edu.pl/o-uczelni/stypendia/.


Skip to content