Stypendia socjalne 2011/2012

///
25 lis '11
Komisja stypendialna WSZiB zakończyła prace nad rozdziałem środków na stypendia socjalne. W roku akademickim 2011/2012 pomocą zostanie objętych 521 studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 782,60 zł. W przypadku 40 zamiejscowych słuchaczy studiów stacjonarnych stypendia zostaną zwiększone o specjalne dopłaty z tytułu zakwaterowania.
Na świadczenia o charakterze socjalnym w bieżącym semestrze Uczelnia przeznaczy kwotę 1 125 000 zł.

Skip to content