Stypendia Rektora

///
7 mar '07

Rektor przyznał ze środków własnych Uczelni stypendia naukowe oraz stypendia motywacyjne. Łącznie w semestrze letnim w roku akademickim 2006/2007 236 osób otrzymało stypendia na kwotę 145 775 zł.Tak więc łącznie z wyróżnionymi w semetrze zimowym Uczelnia honoruje w roku akademickim 2006/2007 aktywność 435 studentów. Do grupy tej dołączy od kwietnia około 1460 studentów otrzymujących pomoc materialną z budżetu państwa.


Skip to content