Stypendia Rektora przyznane!

///
Stypendia Rektora przyznane!
8 lis '19

Miło nam poinformować, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 Rektor przyznał 270 najlepszym studentom WSZiB Stypendia Rektora w uznaniu wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Na tej podstawie beneficjenci otrzymali od 50% do 150% kwoty bazowej, która wynosi w bieżącym semestrze 2700 zł. Razem rozdysponowano na Stypendia Rektora 732 000 zł.

Przyznano także, stypendia dla osób niepełnosprawnych, których łączna kwota w roku akademickim 2019/20 wynosi 90 000 zł.

Dodatkowo, przedsiębiorczych i aktywnych studentów naszej Uczelni Rektor uhonorował 21 stypendiami finansowanymi ze środków własnych Uczelni, na łączną kwotę 17 370 zł.

W najbliższym czasie zostaną rozpatrzone wnioski o stypendium socjalne.


Skip to content