STYPENDIA REKTORA przyznane!

///
STYPENDIA REKTORA przyznane!
22 kwi '24

W ubiegłym tygodniu Rektor wyłonił najlepszych studentów WSZiB.

W semestrze letnim 2023/2024 stypendium Rektora trafiło do 302 studentów, którzy wyróżnili się najwyższą średnią ocen, osiągnięciami naukowymi lub sportowymi.

Jednostkowe stypendium za średnią ocen wyniosło 700 zł miesięcznie (3500 zł semestralnie), a w przypadku wyróżniających osiągnięć naukowych lub sportowych, beneficjenci otrzymali nawet 1050 zł miesięcznie (5250 zł semestralnie).

Dodatkowo, jak co semestr osobom zaangażowanym w działania na rzecz społeczności akademickiej WSZiB, Rektor przyznaje nagrody fundowane ze środków Uczelni w postaci stypendium dla aktywnych studentów. Wyróżniono w ten sposób 40 osób na kwotę 28 125 .

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Skip to content