Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznane!

///
30 paź '11

Zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym mogliśmy przyznać 686 stypendiów – tj. dla 10% studiujących w WSZiB. Przyjęto 882 wnioski. Po ich wnikliwej analizie przyznano 64 stypendia studentom Socjologii, 57 studentom Informatyki, 182 studentom Finansów i Rachunkowości oraz 383 studentom Zarządzania (155 studia I-go stopnia oraz 228 studia II-go stopnia). Stypendia w łącznej wysokości 748 560 tys. zł przyznano za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz sportowe.
Gratulujemy!


Skip to content