Stypendia Rektora

///
11 mar '09

Gratulujemy 103 beneficjentom Stypendium Motywacyjnego Rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2008/09. Stypendia te, o łącznej wartości 71 tys. zł pochodzą ze środków własnych Uczelni i stanowią wyróżnienie dla studentów aktywnie działających na rzecz społeczności akademickiej WSZiB w Krakowie.Oprócz tego, Rektor ufundował 36 stypendiów naukowych dla studentów pierwszego roku na kwotę 32 tys. zł.Łącznie w roku akademickim 2008/09 Stypendia Rektora otrzymało 370 osób.


Skip to content