Stypendia Rektora

///
4 mar '08

Rektor przyznał ze środków własnych Uczelni stypendia naukowe oraz stypendia motywacyjne. Łącznie w semestrze letnim w roku akademickim 2007/2008 156 osób otrzymało stypendia. Tak więc z wyróżnionymi w semetrze zimowym Uczelnia honoruje w roku akademickim 2007/2008 aktywność 386 studentów.


Skip to content