Stypendia Motywacyjne Rektora

///
24 paź '11

Rektor przyznał ze środków własnych Uczelni stypendia motywacyjne. Łącznie w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 nagrody za aktywność otrzyma 162 osoby na kwotę 82 125 zł. Gratulujemy!


Skip to content