Stypendia Motywacyjne Rektora

///
21 Mar '12

Rektor przyznał ze środków własnych Uczelni stypendia motywacyjne. Łącznie w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 nagrody za aktywność otrzyma 110 osób. Gratulujemy!