STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

///
15 maj '00

Przyznanie stypendiów przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości stało się już tradycją i potwierdzeniem wysokiego poziomu wiedzy naszych studentów. 24 studentów, spośród 61 starających się, zostało uhonorowanych kwotą pieniężną za wysokie średnie ocen. Wysokość stypendium jest uzależniona od średniej ocen i wynosi 30% lub 50% kwoty czesnego x 5 miesięcy. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 18.000 PLN. 13 osób otrzymało stypendia powtórnie, 11 po raz pierwszy. Stypendia zostały przyznane na senestr letni 1999/2000. Za wyniki w nauce w semestrze zimowym 1999/2000 Rektor przyznał stypendia 20 najlepszym studentom pierwszego roku. Dla 9 studentów studiów dziennych po 450 zł oraz dla 11 studentów studiów zaocznych po 400 zł.


Skip to content