Studiuj za darmo w WSZiB!

///
Studiuj za darmo w WSZiB!
29 kwi '21

Czy wiesz, że…
W bieżącym semestrze 535 studentów WSZiB otrzymuje stypendia pokrywające całość lub część kosztów kształcenia. Naukę za darmo umożliwia stypendium socjalne wynoszące obecnie od 830 do 870 zł miesięcznie!

Kolejne to stypendium Rektora, przyznawane najlepszym studentom. Na większości kierunków przewyższa ono kwotę czesnego. Studenci z najwyższą średnią ocen na danym kierunku otrzymują co miesiąc 530 zł.

Osoby uzyskujące szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz zeszłoroczni maturzyści będący laureatami/finalistami olimpiad pobierają stypendium Rektora w kwocie 795 zł m-c. Warto zaznaczyć, że stypendium Rektora można pobierać równocześnie ze stypendium socjalnym oraz pozostałymi formami pomocy materialnej dla studentów. Daje to miesięczny zastrzyk gotówki wynoszący prawie 1500 zł. Niezależnie od stypendiów przyznawanych co semestr, w związku z wystąpieniem trudnej sytuacji życiowej można otrzymać doraźne wsparcie w postaci zapomogi wynoszącej jednorazowo do 1500 zł.

Ale to nie wszystko. Przedsiębiorczych studentów, zaangażowanych na rzecz inicjatyw WSZiB, Rektor nagradza fundując stypendium dla aktywnych studentów w kwocie do 900 zł na semestr.

Więcej o stypendiach znajduje się TUTAJ.


Skip to content